Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a

Medycyna Ortopedyczna wg. Cyriax`a skupia się na diagnozie oraz zachowawczym leczeniu uszkodzeń tkanek miękkich narządu ruchu.
Szkolenia dla fizjoterapiuetów
Rehabilitacja Bydgoszcz

Opis kursu

Opis kursu

Wraz z firmą ETGOM oferujemy szkolenie z zakresu zaktualizowanej Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax`a, które szczególny nacisk kładzie na wnioskowanie klinicznie.

Metoda ta skupia się głównie na: oglądaniu, wywiadzie, badaniu funkcjonalnym, palpacji, diagnozie, różnicowaniu diagnozy oraz na technikach leczenia zaburzeń tkanek miękkich, takich jak: głęboki masaż poprzeczny,  mobilizacje, infiltracje, iniekcje, trakcje oraz manipulacje.

Czytaj więcej
 • DIAGNOZA

Najważniejsze w procesie terapeutycznym jest postawienie precyzyjnej diagnozy. Osiągniemy to jedynie po przeprowadzeniu dokładnego badania pacjenta składającego się z: szczegółowego wywiadu, funkcjonalnego oraz klinicznego badania i jeżeli to konieczne, palpacji. Zastosowanie miejscowej diagnostycznej infiltracji z użyciem roztworu prokainy, może być również przydatne w celu zróżnicowania diagnozy. Musimy sobie zadać podstawowe pytania: czy postawiona diagnoza jest zawsze wiarygodna czy też jest to nasze „pobożne życzenie”? czy sposób w jaki postawiliśmy diagnozę jest wiarygodny (czy możemy mu ufać)? czy zadawane przez nas pytania są istotne? czy testy, które stosujemy są jak najbardziej obiektywne? czy nasze testy charakteryzują się dostatecznie wysoką specyficznością?

 • TERAPIA

Po postawieniu właściwej diagnozy musimy zastanowić się nad zastosowaniem, jak najskuteczniejszej terapii. Musimy pomyśleć, jakie byłoby najlepsze leczenie dla pacjenta (dostosowane do osobowości, wieku pacjenta, typie, okresie trwania oraz lokalizacji uszkodzenia). W metodzie Cyriax mamy do zaproponowania kilka różnych sposobów leczenia: głęboki masaż poprzeczny, manipulacje, mobilizacje, trakcje, infiltracje oraz iniekcje. Powyższe leczenie z łatwością połączymy z autoterapią czyli ćwiczeniami samodzielnie stosowanymi przez pacjenta w domu.

 

W trakcie kursu nauczysz się:

 • przeprowadzać wywiad i skutecznie lokalizować przyczynę
 • najnowszych technik diagnostycznych
 • sposobów skutecznego leczenia uszkodzeń tkanek miękkich.

Każdy uczestnik kursu otrzyma:

 • obszerne skrypty wraz z formularzami oceny pacjenta (.pdf) w j. polskim
 • płatny dostęp do platformy online www.orthopaedicmedicine.eu (zawierającej materiały przedstawiane na szkoleniach stacjonarnych i nie tylko dotyczące rozumowania klinicznego, diagnozy oraz strategii leczniczych – j. angielski)
 • płatny pendrive z 189 filmami w j. polskim przedstawiającymi ocenę kliniczną, badanie oraz terapię pacjenta.

Szkolenie Metody Cyriax można rozpocząć od modułu A lub modułu B+C. Jedyną kolejność jaką trzeba zachować to w module D+E nie można uczestniczyć bez wcześniejszego uczestnictwa w module A.

terminarz szkoleń

Nadchodzące szkolenia

Program

Sprawdź program kursu

01

Moduł A - Kończyna górna i dolna, cz. podstawowa

Czas trwania: 3 dni

Moduł A to moduł wprowadzający do metody Cyriax, po nim będą Państwo znali najczęstsze uszkodzenia ortopedyczne kończyny górnej oraz dolnej i będą Państwo potrafili przeprowadzić ich terapię.

 • Wprowadzenie: historia ETGOM, cele programu szkoleniowego MO wg Cyriax`a
 • Charakterystyka bólu przeniesionego / jego konsekwencje w medycynie ortopedycznej
 • Droga do postawienia diagnozy, wnioskowanie kliniczne: wywiad
 • Droga do postawienia diagnozy, wnioskowanie kliniczne: oglądanie, badanie funkcjonalne, palpacja
 • Demonstracja badania klinicznego – formularz oceny pacjenta
 • Uszkodzenie tkanek miękkich, diagnostyka: uszkodzenie struktury inert i kontraktylnej
 • Uszkodzenie tkanek miękkich, leczenie zachowawcze
 • Głęboki masaż poprzeczny: wskazania – przeciwwskazania, szczegóły techniczne / demonstracja praktyczna
 • Pytania wielokrotnego wyboru: podsumowanie, powtórka
Czytaj więcej
 • Kompleks barkowy: oglądanie, wywiad i podstawowe badanie funkcjonalne
 • Kompleks barkowy: diagnoza i leczenie zapalenia lub zwyrodnienia ścięgna
 • Łokieć: oglądanie, wywiad i podstawowe badanie funkcjonalne
 • Łokieć: diagnoza i leczenie łokcia tenisisty i golfisty
 • Nadgarstek: oglądanie, wywiad i podstawowe badanie funkcjonalne
 • Nadgarstek: diagnoza i leczenie podwichnięcia nadgarstka
 • Stopa: oglądanie, wywiad i podstawowe badanie funkcjonalne
 • Stopa: diagnoza i leczenie urazu inwersyjnego oraz ewersyjnego
 • Kolano: oglądanie, wywiad i podstawowe badanie funkcjonalne
 • Kolano: diagnoza i leczenie uszkodzeń więzadłowych
02

Moduł B+C - Kręgosłup lędźwiowy i stawy krzyżowo-biodrowe + Kręgosłup szyjny oraz piersiowy, cz. podstawowa + cz. zaawansowana

Czas trwania: 4 dni

Moduł B+C jest to moduł, od którego również można rozpocząć naukę Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax`a – gdyż jest to komplementarny moduł zawierający wszelkie informacje dotyczące diagnozy i leczenia całego kręgosłupa, aczkolwiek moduł ten zawiera już wiadomości podstawowe oraz zaawansowane.

 • Kręgosłup lędźwiowy: zasady bólu przeniesionego
 • Kręgosłup lędźwiowy: hipotezy kliniczne- dyskopatia, uszkodzenie mięśniowe, więzadłowe, stawy międzywyrostkowe, korzenie nerwowe, opona twarda, segmentalna niestabilność odc. lędźwiowego
 • Kręgosłup lędźwiowy: czynniki predysponujące
 • Kręgosłup lędźwiowy: wywiad, typowe historie, powiązania
 • Kręgosłup lędźwiowy: kliniczne znaczenie oglądania/ odchylenie
 • Kręgosłup lędźwiowy: badanie funkcjonalne oraz interpretacja diagnostyczna/ ćwiczenia praktyczne
 • Kręgosłup lędźwiowy: protruzja dysku/ zaburzenie wewnętrzne
 • Kręgosłup lędźwiowy: wskazania i przeciwwskazania technik manipulacyjnych
 • Kręgosłup lędźwiowy: techniki manipulacyjne- wykonanie
 • Kręgosłup lędźwiowy: szczegółowa analiza strategii manipulacyjnej
 • Kręgosłup lędźwiowy: trakcja mechaniczna- wskazania, przeciwwskazania oraz praktyczna strategia
Czytaj więcej
 • Kręgosłup lędźwiowy: profilaktyka- strategia, ćwiczenia praktyczne
 • Kręgosłup lędźwiowy: spontaniczna ewolucja w przypadku zaburzenia wewnętrznego- doniesienia naukowe
 • Kręgosłup lędźwiowy: techniki manipulacyjne- praktyczna powtórka
 • Kręgosłup lędźwiowy: przyczyny niedyskowe/ czerwone flagi
 • Staw krzyżowo- biodrowy: kliniczne wprowadzenie oraz badanie funkcjonalne
 • Staw krzyżowo- biodrowy: diagnostyczna interpretacja badania/ diagnoza różnicująca
 • Kręgosłup lędźwiowy: diagnoza różnicująca- zespół posturalny, zespół dysfunkcyjny, stenoza
 • Kręgosłup lędźwiowy: szczegółowa analiza formularza oceny
 • Kręgosłup lędźwiowy: badanie funkcjonalne oraz techniki lecznicze- powtórka
 • Kręgosłup szyjny: oglądanie, wywiad, badanie funkcjonalne
 • Kręgosłup szyjny: premanipulacyjne środki bezpieczeństwa
 • Kręgosłup szyjny: manipulacje- wskazania, przeciwwskazania/ techniki lecznicze/ strategia terapeutyczna
 • Kręgosłup szyjny: badanie funkcjonalne- powtórka + test dodatkowy
 • Kręgosłup szyjny: diagnoza różnicująca- obszar łopatki
 • Kręgosłup lędźwiowy: pytania prawda- fałsz
 • Kręgosłup lędźwiowy: quiz
 • Kręgosłup piersiowy: wywiad, badanie funkcjonalne
 • Kręgosłup piersiowy: techniki manipulacyjne
 • Kręgosłup piersiowy: uszkodzenie mięśniowe
 • Kręgosłup lędźwiowy: pytania wielokrotnego wyboru
 • Kręgosłup szyjny: więcej diagnoz różnicujących/ stawy międzywyrostkowe- zrosty- whiplash
 • Kręgosłup szyjny: analiza formularza oceny
 • Ogólna powtórka technik leczniczych
03

Moduł D+E - Kończyna górna i dolna, cz. zaawansowana

Czas trwania: 4 dni

Moduł zaawansowany

 • Kompleks barkowy: badanie funkcjonalne- powtórka
 • Kompleks barkowy: interpretacje wzorca torebkowego i pozatorebkowego/ techniki lecznicze
 • Kompleks barkowy: struktury kontraktylnej- powtórka technik leczniczych
 • Kompleks barkowy: dalsze diagnozy różnicujące- analiza formularza oceny
 • Kompleks barkowy: pytania prawda- fałsz, quiz, pytania wielokrotnego wyboru
 • Łokieć: badanie funkcjonalne- powtórka
 • Łokieć: interpretacje wzorca torebkowego i pozatorebkowego/ techniki lecznicze
 • Łokieć: interpretacje testów oporowych/ techniki lecznicze
 • Łokieć: powtórka technik leczniczych- łokieć tenisisty i golfisty
 • Łokieć: dalsze diagnozy różnicujące
 • Łokieć: pytania prawda- fałsz, quiz, pytania wielokrotnego wyboru
Czytaj więcej
 • Nadgarstek: badanie funkcjonalne- powtórka
 • Nadgarstek: interpretacje wzorca torebkowego
 • Nadgarstek: podwichnięcie nadgarstka- powtórka technik
 • Nadgarstek: dalsza analiza uszkodzeń nadgarstka, palców, kciuka/ techniki lecznicze
 • Nadgarstek: ucisk na nerwy- zespół cieśni nadgarstka
 • Nadgarstek: pytania prawda- fałsz, quiz, pytania wielokrotnego wyboru
 • Biodro: oglądanie, wywiad, badanie funkcjonalne
 • Biodro: interpretacje wzorca torebkowego i pozatorebkowego/ techniki lecznicze
 • Biodro: interpretacje testów oporowych/ techniki lecznicze
 • Biodro: diagnoza różnicująca- zapalenie torebki stawowej
 • Biodro: „objaw pośladkowy”
 • Kolano: badanie funkcjonalne- powtórka
 • Kolano: uszkodzenie stawowe/ techniki lecznicze
 • Kolano: uszkodzenia więzadeł- powtórka technik
 • Kolano: interpretacje testów oporowych/ techniki lecznicze
 • Kolano: dalsze diagnozy różnicujące- analiza formularza oceny
 • Kolano: pytania prawda- fałsz, quiz, pytania wielokrotnego wyboru
 • Stopa: badanie funkcjonalne- powtórka
 • Stopa: interpretacje testów oporowych/ techniki lecznicze
 • Stopa: uszkodzenia więzadeł- powtórka technik
 • Stopa: dalsze diagnozy różnicujące- analiza formularza oceny
 • Stopa: pytania prawda- fałsz, quiz, pytania wielokrotnego wyboru
04

Moduł F - Powtórka + EGZAMIN ( teoretyczny + praktyczny )

Czas trwania: 3 dni

 • POWTÓRKA: przygotowanie do egzaminu (ogólna powtórka technik leczniczych oraz badania funkcjonalnego)
 • EGZAMIN TEORETYCZNY: ok. 60 pytań wielokrotnego wyboru (czas max. 2,5 h)., Korekta pytań egzaminacyjnych i ich analiza.
 • EGZAMIN PRAKTYCZNY: uczestnicy zdają parami, czas max. 45 min. na osobę. Losowanie pytań, każdy uczestnik musi wykonać kilka technik leczniczych oraz badanie funkcjonalne.
 • Rozdanie certyfikatów: Imiona i Nazwiska wszystkich certyfikowanych terapeutów zostaną umieszczone on- line na stronie internetowej.

Wykładowcy

Poznaj naszych wykładowców

Steven De Coninck (Belgia) – magister fizjoterapii

Steven De Coninck (Belgia)

magister fizjoterapii

Fizjoterapeuta, International Senior Cyriax Instructor,
prezes firmy ETGOM, twórca obecnych standardów
nauczania OM CYRIAX (ETGOM), twórca i właściciel stron: www.learnorthopaedicmedicine.com i www.cyriax.eu

Jožica Zupančič (Słowenia) – magister fizjoterapii

Jožica Zupančič (Słowenia)

magister fizjoterapii

Fizjoterapeutka, International Senior Cyriax Instructor (ETGOM)