Regulamin „ACTIO” dla pacjentów

Szkolenia dla fizjoterapiuetów
Rehabilitacja Bydgoszcz
 1. Przed skorzystaniem z usług „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji zlokalizowane jest w budynku przy ul. Nowodworskiej 4a, 85-120 Bydgoszcz (wejście od ul. Ugory 3, IV klatka) i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.
 3. W „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz dzieci od 7 r.ż.
 4. Pracownicy „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług fizjoterapeutycznych.
 5. Rejestracja na zabiegi i konsultacje fizjoterapeutyczne odbywa się telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
 6. Usługi w „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji są odpłatne lub realizowane w ramach posiadanych abonamentów opieki medycznej naszych Partnerów. Aktualne ceny usług określone są w cenniku dostępnym w rejestracji oraz na stronie internetowej www.actio-bydgoszcz.pl.
 7. Płatności za usługi świadczone w „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą.
 8. Na żądanie Pacjenta wystawiamy faktury. Fakt ten należy jednak zgłosić przy zapłacie za wizytę.
 9. Zakup usługi „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji jest równoznaczny ze złożeniem przez Pacjenta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 10. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegów lub konsultację fizjoterapeutyczną reguluje należność w rejestracji Centrum.
 11. W razie niemożności zgłoszenia się na umówione zabiegi lub konsultację Pacjent ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie „ACTIO” telefonicznie bądź za pomocą wiadomości SMS.
 12. Odwołanie zabiegu fizjoterapeutycznego jest możliwe z 24- godzinnym wyprzedzeniem telefonicznym bądź SMS-owym.
 13. Zabiegi nieodwołane w ciągu 24 godzin przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane i nie przysługuje zwrot ich kosztów.
 14. Na zabiegi Pacjent zobowiązany jest przynieść strój sportowy, który zapewni Mu swobodę podczas badania (koszulka, krótkie spodenki) lub ćwiczeń, duży ręcznik kąpielowy, by można było się na nim położyć oraz zmienne obuwie.
 15. Pacjent, który umówiony jest na pierwszą wizytę fizjoterapeutyczną proszony jest o dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej oraz przybycie z 10- minutowym wyprzedzeniem w celu założenia w rejestracji dokumentacji fizjoterapeutycznej.
 16. Ustalona godzina zabiegów fizjoterapeutycznych jest godziną ich rozpoczęcia, prosimy o przybycie z 5- minutowym wyprzedzeniem w celu przygotowania się do wizyty.
 17. W przypadku spóźnienia się na zabiegi fizjoterapeutyczne z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił, mogą nie zostać wykonane lub zostać skrócone o czas spóźnienia.
 18. Wizyta, której termin został zmieniony i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 19. Zabiegi i konsultacje fizjoterapeutyczne wykupione w postaci bonów upominkowych należy zrealizować w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Po tym czasie niewykorzystana kwota karnetu traci ważność i nie przysługuje jej zwrot.
 20. Za przedmioty pozostawione w Centrum bez opieki, „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Do „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 22. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: actio@actio-bydgoszcz.pl
 23. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie „ACTIO” Centrum Terapii Manualnej i Rehabilitacji są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do sugestii jego pracowników.


Dominika Czerwczak
właściciel firmy „ACTIO”
01.01.2020