Kinesiology Taping by K-Active Taping

Kinesiology Taping jest to koncepcja pracy z pacjentami z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu, polegająca na ocenie screeningowej i terapii wykorzystującej elastyczny plaster kinesiology tape/k-active tape.
Szkolenia dla fizjoterapiuetów
Rehabilitacja Bydgoszcz

Opis kursu

Opis kursu

Metoda ta pod nazwą kinesiotaping rozwinęła się w latach 70-tych ubiegłego wieku dzięki doktorowi Kenzo Kase, japońskiemu chiropraktykowi, który założenia metody oparł o zasady kinesiologii. W porozumieniu z japońską firmą Nitto Denko, został wyprodukowany oryginalny plaster pod nazwą Kinesio Tex (aktualnie jest on produkowany przez Nitto Denko pod inną nazwą – Kinesiology Tape /K-Active Tape).

Czytaj więcej

Kinesiology Taping to przede wszystkim oddziaływanie sensoryczne. Aplikacje kinesiology tapingu pozwalają na zachowanie pełnego zakresu ruchu, świadomą normalizację napięcia mięśniowego, aktywowanie mięśni uszkodzonych, zmniejszają ból i nienaturalne odczucia skóry, likwidują zastoje i obrzęki limfatyczne oraz korygują niewłaściwe pozycje powierzchni stawowych, korygują ułożenia powięzi i skóry oraz poprawiają mikrokrążenie. Aplikacje plastrem kinesiology tape/k-active tape wykonywane są po uprzedniej ocenie zaburzeń mięśniowo-powięziowych, co daje pewność skuteczności stosowanej aplikacji i natychmiastowy efekt w postaci zmniejszenia bólu lub zwiększenia zakresu ruchu.

Każdy uczestnik kursu otrzyma:

 • ogromny zasób umiejętności i wiadomości, kolorowy skrypt kursu podstawowego,
 • 2 plastry K-Active Tape Classic,
 • certyfikat uczestnictwa Części 1 w języku polskim,
 • płytę DVD z technikami podstawowymi Kinesiology Taping.

KURS POSIADA AKREDYTACJĘ PTF!

terminarz szkoleń

Nadchodzące szkolenia

Program

Sprawdź program kursu

01

Moduł podstawowy

Czas trwania: 3 dni

Część teoretyczna:

 • Historia i filozofia Kinesiology Taping
 • Właściwości plastra Kinesiology Tape
 • Różnice Taping klasyczny vs Kinesiology Taping
 • Działanie Kinesiology Taping na poszczególne układy organizmu
 • Techniki Kinesiology Taping
Czytaj więcej

Część praktyczna:

 • Testy przesiewowe – screening tests
 • Techniki dodatkowe (np. punkty spustowe)
 • Aplikacje korekcji mięśniowej, powięziowej, więzadłowej, limfatycznej
 • Testy dodatkowe- SLR, Patricka, dolnej i górnej części pleców, wyprostu kręgosłupa szyjnego, nabrzmiałych tętnic, uciskowy brzucha i kończyny górnej
 • Aplikacje kliniczne – staw skokowy i kolanowy, porażenie nerwu twarzowego, złamanie żeber, obrzęki i krwiaki.
02

Moduł zaawansowany

Czas trwania: 3 dni

Testy screeningowe:

 • testy różnicujące zaburzenia mięśniowo- powięziowe
 • ocena przykładowych zaburzeń dysbalansu mięśniowo- powięziowego


Połączenia nowych aplikacji KT w wybranych zaburzeniach dysbalansu mięśniowo- powięziowego:

 • korekcji powięziowej
 • korekcji przestrzennej
 • korekcji funkcjonalnej
 • korekcji mięśniowej
 • korekcji więzadłowej
 • korekcji limfatycznej
Czytaj więcej

Aplikacje kliniczne

 • zastosowanie nowych form aplikacji mięśniowych, powięziowych i limfatycznych na określone okolice ciała w stanach ostrych i przewlekłych

Wykładowcy

Poznaj naszych wykładowców

Ireneusz Hałas – dr n. med., specjalista fizjoterapii

Ireneusz Hałas

dr n. med., specjalista fizjoterapii

Międzynarodowy Senior Instruktor Kinesiology Taping by K-Active Taping. Jest terapeutą metod: Kinesiology Tapingu-Plastrowania dynamicznego, Współczesnych metod diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, Łańcuchów mięśniowych wg GDS, Manipulacji powięziowych wg Stecco, Neuromanipulacji i neuromobilizacji, PNF, NDT Bobath dla dorosłych, Masażu głębokiego.