Praca gabinetu w trakcie epidemii COVID-19

Szkolenia dla fizjoterapiuetów
Rehabilitacja Bydgoszcz

Szanowni Pacjenci,
uprzejmie informujemy, iż w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia, rejestracja odbywa się wyłącznie telefonicznie.

✍️Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce ustalonymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS oraz Krajową Izbą Fizjoterapeutyczną w Gabinecie obowiązują następujące zasady:

  • Każdy pacjent zobowiązany jest przyjść na wizytę w maseczce ochronnej. Niezastosowanie się do powyższych zasad, będzie skutkowało zakazem przyjęcia!
  • Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach.
  • Przyjmowani są tylko pacjenci bez objawów takich jak: gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności lub inne nietypowe, po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu stanu zdrowia (ankieta wstępna podczas rejestracji) oraz późniejszym pisemnym wypełnieniu ankiety aktualizacyjnej w gabinecie!
  • Po wejściu do gabinetu każdy pacjent ma obowiązek zdezynfekować ręce.
  • Ze względów bezpieczeństwa pacjenci umawiani są na konkretną godzinę, prosimy przychodzić 5 minut przed zaplanowaną wizytą (prosimy o punktualność, która umożliwi nam utrzymanie rygoru sanitarnego).
  • Na ten czas, nie będziemy również udostępniać pacjentom ręczników, koców i innych okryć. W razie takiej potrzeby bardzo prosimy o zabieranie ich ze sobą.
  • Prosimy o odwołanie wcześniej umówionej wizyty w przypadku oznak przeziębienia, gorączki, kaszlu lub innych niepokojących objawów!!!

☎️ R e j e s t r a c j a: tel. 668 723 324
Rejestracja czynna w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00.